Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chuyên mục CCHC

UBND xã Ninh Đông đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

UBND xã Ninh Đông đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính
Triển khai Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND xã triển khai tập trung vào xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành; công khai các quy trình thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC cho cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Công tác kiểm soát thủ tục hành chính  và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND xã triển khai tập trung vào xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành; công khai các quy trình thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC cho cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

            Trong 6 tháng đầu năm, các TTHC sau khi được UBND tỉnh công bố đã được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của phường, đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC với Trang thông tin điện tử của phường. UBND phường đã đăng ký thực hiện rà roát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính như: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

            Hiện tại, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành được thực hiện theo cơ chế một cửa, đã tiếp nhận 121/194 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 về thủ tục được tiếp nhận mức độ 3, 4, tỷ lệ 62,37%, từ ngày 01/01 đến 26/5/2020 UBND xã đã tiếp nhận 839 hồ sơ theo số liệu thống kê trên phần mềm một cửa điện tử như sau: Lĩnh vực tư pháp 695 hồ sơ, Lao động thương binh 122 hồ sơ, thi đua 20 hồ sơ, lễ hội 02 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm 823 hồ sơ đạt 99,76%.

            Tổ hướng dẫn của UBND xã tích cực hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 8:52:39 AM

^ Về đầu trang