Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chương trình, kế hoạch, văn bản CCHC

UBND Xã Ninh Đông ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

UBND Xã Ninh Đông ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Xã Ninh Đông ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Ngày 26/3/2018, UBND xã Ninh Đông đã ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Mục tiêu của Kế hoạch như sau:

- Làm cho trọng tâm triển khai và kết quả cải cách hành chính (CCHC) của thị, thị xã và xã năm 2018 được phổ biến đông đảo đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thống nhất nhận thức và hành động CCHC trong đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

- Đưa Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.

- Đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền CCHC đối với các nội dung trọng điểm: cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp.

- Góp phần đạt mục tiêu CCHC năm 2018, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số cải cách hành chính xã.

Trong Kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức nhằm tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra đối với công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018./.

Tải kế hoạch tại đây/uploads/files/28%20QD%20UBND%20TUYEN%20TRUYEN%20CCHC.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 9:28:21 AM

^ Về đầu trang