Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chương trình, kế hoạch, văn bản CCHC

UBND xã Ninh Đông ban hành kế hoạch nâng cao Cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân với sự phục vụ của UBND xã

UBND xã Ninh Đông ban hành kế hoạch nâng cao Cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân với sự phục vụ của UBND xã
Ngày 11/5/2017, UBND xã Ninh Đông ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Đông năm 2017

         Căn cứ Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hoà công bố Chỉ số cải cách hành chính và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016;

          Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND thị xã Ninh Hoà phê duyệt và công bố Báo cáo Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hoà năm 2016;

          Thực hiện Thông báo số 74/TB-UBND ngày 19/4/2017 của UBND thị xã Ninh Hoà kết luận của UBND thị xã tại hội nghị công bố chỉ số hài lòng, chỉ số cải cách hành chính; triển khai Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2017.

          Nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, tiếp tục khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề nhân dân chưa hài lòng; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm và sự tự giác, tích cực thực hiện các công việc, thủ tục hành chính; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó UBND xã Ninh Đông tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc siết chặt kỷ cương hành chính,  kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn xã trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

          Ngày 11/5/2017, UBND xã Ninh Đông ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về  Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Đông năm 2017.

/uploads/files/s%E1%BB%90%2034%20KH%20X%C3%830001.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

4/9/2020 4:56:53 AM

 
 
 
 
Thiết kế website   
^ Về đầu trang