Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tài liệu tuyên truyền

Tiếp tục nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành từ ngày 20-21 tháng 8/2020. Tham dự Đại hội có 299 đại biểu chính thức đại diện cho 5.740 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển" Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã tán thành những nội dung về đánh giá tình hình 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2020 – 2025, xây dựng thị xã Ninh Hòa giàu đẹp, văn minh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành từ ngày 20-21 tháng 8/2020. Tham dự Đại hội có 299 đại biểu chính thức đại diện cho 5.740 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển" Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã tán thành những nội dung về đánh giá tình hình 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2020 – 2025, xây dựng thị xã Ninh Hòa giàu đẹp, văn minh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu tổng thể đến năm 2025 là Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III. Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…; Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã”.

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, nhiệm vụ đề ra và thành công tốt đẹp. Song, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Thị xã Ninh Hoà

Vì vậy, để sớm đưa Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội theo hướng linh hoạt, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực; xem đó là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

Trong việc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cấp ủy Đảng cần chú trọng nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới của văn kiện Đại hội. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội cũng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Và, Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đang được tổ chức cũng là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả, cần được phát huy và tổ chức rộng rãi trong các cấp ủy Đảng./.

Thanh Hưng
Họ tên*
Email*
Bình luận*
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 9:39:32 AM

^ Về đầu trang