Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tài liệu tuyên truyền

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

Đề án đề ra 04 nhóm nội dung của văn hóa công vụ, gồm:

- Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

- Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

- Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức.

- Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức.

Đề án xác định 03 nhóm giải pháp thực hiện văn hóa công vụ, gồm:

- Hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công vụ.

- Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ.

        Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
Đính kèm: /uploads/files/1847_signed%20DE%20AN%20VAN%20HOA%20CONG%20VU.pdf

                                                                                                                     Hồng Nam

Họ tên*
Email*
Bình luận*
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 9:17:28 AM

^ Về đầu trang