Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Tài liệu tuyên truyền

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND Tỉnh về viêc triển khai Chương trình hành động số 12-CT/TU của tỉnh uỷ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND Tỉnh về viêc triển khai Chương trình hành động số 12-CT/TU của tỉnh uỷ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính UBND xã Ninh Đông

Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính UBND xã Ninh Đông

Nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Ninh Đông

Nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Ninh Đông

Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa xã Ninh Đông

Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa xã Ninh Đông
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

2/8/2023 10:46:31 AM

^ Về đầu trang