Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quyet dinh ve viec phan cong cong chuc chuyen trach ve ung dung CNTT trong co quan UBND xa Ninh Dong

Quyet dinh ve viec phan cong cong chuc chuyen trach ve ung dung CNTT trong co quan UBND xa Ninh Dong

Ngay 30/10/2015 UBND xa Ninh Dong ban hanh Quyet dinh so 227/QD-UBND ve viec phan cong cong chuc chuyen trach ve ung dung CNTT trong co quan UBND xa Ninh Dong

Xem chi tiet tai day/uploads/files/QD%20227%20ngay%2030%20thang%2010%20nam%202017.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

2/8/2023 10:39:46 AM

^ Về đầu trang