Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chuyên mục CCHC

Ninh Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Ninh Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

         Nhắm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 để nhìn nhận một cách trung thực, khách quan về những hạn chế, yếu kém tồn tại. Qua đó tìm ra giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018. Ngày 05/4/2018, UBND xã Ninh Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

          Trong năm 2017 công tác cải cách hành của xã Ninh Đông đã thực hiện đầy đủ 7 nội dung trọng tâm đó là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tố chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền cải cách hành chính và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời quy định rõ thời gian thực hiện, tiến độ, kết quả hoàn thành. Trong năm đã ban hành: 215 Quyết định; 232 Báo cáo; 211 Tờ trình; 37 Thông báo; 54 Kế hoạch. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ các lĩnh vực như: Tư pháp 570 hồ sơ; Đất đai 53 hồ sơ; Lao động – Thương binh xã hội 78 hồ sơ. Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3: 25 hồ sơ.

          Các đại biểu tham dự đã thảo luận các biện pháp thực hiện và thông qua kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 với 8 mục tiêu trọng tâm, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước./.

                                                                                      Ngọc Long

Họ tên*
Email*
Bình luận*
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

12/1/2022 2:30:04 PM

^ Về đầu trang