Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tài liệu tuyên truyền

Nhìn lại thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhìn lại thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong năm 2020 vừa qua, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân ta đã tích cực tham gia vào đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn đảng ta và đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng. Qua đó, đã đóng góp quan trọng, tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX và Đại hội Tỉnh Đảng bộ Khánh Hòa lần thứ XVIII nói riêng, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp, đã tạo được niềm tin, thổi một luồng gió tươi mới, thúc đẩy toàn xã hội phát triển; cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn dõi theo, đón nhận kết quả của Đại hội với tâm thế phấn khởi, bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của kỳ đại hội này. Qua theo dõi trên truyền thông, chúng ta thấy chưa có kỳ Đại hội nào được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón chờ, quan tâm như kỳ đại hội XIII của Đảng.

Trong năm 2020 vừa qua, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân ta đã tích cực tham gia vào đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn đảng ta và đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng. Qua đó, đã đóng góp quan trọng, tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX và Đại hội Tỉnh Đảng bộ Khánh Hòa lần thứ XVIII nói riêng, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp, đã tạo được niềm tin, thổi một luồng gió tươi mới, thúc đẩy toàn xã hội phát triển; cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn dõi theo, đón nhận kết quả của Đại hội với tâm thế phấn khởi, bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của kỳ đại hội này. Qua theo dõi trên truyền thông, chúng ta thấy chưa có kỳ Đại hội nào được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón chờ, quan tâm như kỳ đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới. Như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Những thành quả có ý nghĩa lịch sử đó là nền tảng để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống trong giai đoạn mới, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chúng ta cùng nhìn lại thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành từ ngày 20-21 tháng 8/2020. Tham dự Đại hội có 299 đại biểu chính thức đại diện cho 5.740 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.Đại hội đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển" Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã tán thành những nội dung về đánh giá tình hình 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2020 – 2025, xây dựng thị xã Ninh Hòa giàu đẹp, văn minh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân toàn thị xã, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí đảm bảo đủ tiêu chuẩn, tính liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa, có phẩm chất và năng lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thị xã đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 đồng chí (dự khuyết 04 đồng chí). Với những kết quả trên, Đại hội vui mừng báo cáo với Tỉnh ủy, với Đảng bộ và Nhân dân thị xã: Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Nghị quyết Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu trong 05 năm đến: “Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa,thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Từng bướchoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III. Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh;phát triển bền vững giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã./. (còn tiếp)

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX ra mắt Đại hội

Tác phẩm “Rực rỡ sông Dinh” đạt giải nhì cuộc thi Ảnh “Ninh Hòa – 10 năm một chặng đường”

Thanh Hưng
Họ tên*
Email*
Bình luận*
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 8:45:24 AM

^ Về đầu trang