Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chương trình, kế hoạch, văn bản CCHC

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Đông

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Đông
Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm; Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn, các ban, ngành có liên quan tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND xã

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm; Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn, các ban, ngành có liên quan tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND xã; trên cơ sở đó trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt một số kết quả như sau:

          1. Cải cách thủ tục hành chính

          Tiếp tục tiếp nhận các quyết định công bố TTHC mới ban hành của Tỉnh và niêm yết công khai minh bạch các thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa", cung cấp cho cán bộ, công chức đầy đủ thông tin về chính sách Pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”.

Về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định thủ tục hành chính và đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa. Từ đầu năm 2020 đến nay không có cá nhân, tổ chức nào phản ánh, kiến nghị đối với UBND xã liên quan đến các quy định và thủ tục hành chính.

          Thực hiện phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đảm bảo đạt kết quả cao; hàng tháng báo cáo tình hình phối hợp giải quyết hồ sơ của các cơ quan liên quan về UBND thị xã (thông qua Văn phòng HĐND và UBND) đúng thời gian quy định.

 

 

2. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực cụ thể

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Kỳ trước chuyển kỳ sang

Nhận trong kỳ

Tổng số

Sớm hạn (%)

Đúng hạn (%)

Trễ hạn (%)

Tổng số

Trong đó đã quá hạn

Lao động - Thương binh và Xã hội

42

0

42

42

42

0

0

0

0

 

Hộ tịch

145

5

140

143

141

0

02

02

0

 

Tài nguyên và môi trường

42

02

20

20

20

0

0

15

0

07 hồ sơ hủy

Nội Vụ

03

0

03

03

03

0

0

0

0

 

Giáo dục

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Tổng cộng: 05 lĩnh vực

232

7

205

208

206

0

02

17

0

 

Hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4

40

0

40

40

40

0

0

0

0

 

       3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

        Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

       UBND xã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính; nội quy làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai số điện thoại, đường dây nóng theo quy định.

Hình thức công khai, niêm yết: Về công khai thủ tục hành chính: thực hiện niêm yết trên bảng niêm yết thủ tục hành chính; In thành các bộ tài liệu đặt tại bàn viết hồ sơ (gồm cả hồ sơ mẫu). Về công khai thông tin đường dây nóng: Niêm yết trên bảng niêm yết tại Bộ phận một cửa và niêm yết tại bàn viết hồ sơ.

        Công tác triển khai, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và kết quả giả quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3.

       Tổ hướng dẫn và các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp trong việc nâng cao công tác tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 một cách sâu rộng, có hiệu quả, như tuyên truyền trực tiếp ngày sinh hoạt pháp luật, trên hệ thống đài truyền tha       nh xã và bộ phận một cửa hướng dẫn người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính.

Thanh Thụ

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 8:17:59 AM

^ Về đầu trang