Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Chương trình, kế hoạch, văn bản CCHC

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Đông

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm; Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn, các ban, ngành có liên quan tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND xã

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của UBND xã Ninh Đông

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 UBND xã đã ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2020

UBND xã Ninh Đông ban hành kế hoạch nâng cao Cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân với sự phục vụ của UBND xã

Ngày 11/5/2017, UBND xã Ninh Đông ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Đông năm 2017
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

12/1/2022 1:05:13 PM

^ Về đầu trang