Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Báo cáo mức độ 3,4 tháng 10 năm 2021

Báo cáo mức độ 3,4 tháng 10 năm 2021

Báo cáo mức độ 3,4 tháng 9 năm 2021

Báo cáo mức độ 3,4 tháng 9 năm 2021

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 30/5/2021 của UBND xã Ninh Đông về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 30/5/2021 của UBND xã Ninh Đông về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

UBND xã Ninh Đông đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

Triển khai Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND xã triển khai tập trung vào xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành; công khai các quy trình thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC cho cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Đông

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm; Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn, các ban, ngành có liên quan tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND xã

UBND xã Ninh Đông đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, UBND xã Ninh Đông đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Nhờ đó nên năng lực và chỉ số CCHC của xã từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Đông

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm; Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn, các ban, ngành có liên quan tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND xã

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của UBND xã Ninh Đông

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 UBND xã đã ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2020

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của UBND xã Ninh Đông

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 UBND xã đã ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2020, năng cao chỉ số cải cách hành chính, xếp hạng cải cách hành chính, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện và đạt một số kết quả
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 9:33:00 AM

^ Về đầu trang