Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

DANH MỤC TÀI LIỆU

 

*BIỂU MẪU HỒ SƠ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NINH ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026:

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

 

*CÁC VĂN BẢN XÃ NINH ĐÔNG:

 

- Quyết định số 06/QĐ-UBND của UBND xã Ninh Đông về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Ninh Đông (xem)

- Kế hoạch số 04/KH-HĐND của HĐND xã Ninh Đông về các hoạt động tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 09/QĐ-ĐU của Đảng ủy xã Ninh Đông về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Kế hoạch số 02/KH-ĐU của Đảng ủy xã Ninh Đông về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Kế hoạch số 01/KH-UBBC về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 01/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự và Y tế về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 03/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban cơ sở vật chất về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 07/QĐ-UBBC về việc thành lập Tổ giúp việc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Thông báo số 07/TB-UBBC về việc tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Nghị quyết số 01/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 01 (xem)

- Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 02 (xem)

- Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 03 (xem)

- Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 04 (xem)

- Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 05 (xem)

- Quyết định số 013/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 06 (xem)

- Kế hoạch số 14/QĐ-UBBC về công tác Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 1 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 1  (xem)

- Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 2 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 2  (xem)

- Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 3 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 3  (xem)

- Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 4 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 4  (xem)

- Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 5 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 5  (xem)

- Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 6 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 6  (xem)

PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 9:15:25 AM

^ Về đầu trang